موتورهای جستجو در خدمت بازاریابی

خانه / آموزشی / مبانی طراحی وب سایت / موتورهای جستجو در خدمت بازاریابی

موتورهای جستجو در خدمت بازاریابی

von طراحی سایت منسیکس Facebook Google+
در مبانی طراحی وب سایت

وقتی كه یك موتور جستجو میخواهد فرآیند این طرح بازاریابی را با جستجوهای افراد در اینترنت هماهنگ و همراه كند باید مدام روندها و تعاملات دیگری را نیز برقرار كند و كلمات كلیدی، لینكها و عبارات راهنما را چك كند.

یكی از راههای موجود برای بازاریابی اینترنتی اینست كه از یك موتور جستجو كمك بگیرید، با آن قرارداد ببندید و در ازای پرداخت مبلغی یك طرح بازاریابی را از او بخواهید. در ابتدا این طور به نظر میرسد كه كار سادهایست و به سادگی و بدون هیچ پیچیدگی انجام میشود و باید هم اینطور باشد اما نیست.

موتور جستجو

موتور جستجو


وقتی كه مشتریان كارشان را دریافت میكنند، فقط محصول نهایی را میبینند كه تمیز، دقیق و شسته رفته است. شركت مذكور طرحی برای آنها نوشته كه با اشكال و نمودارهای حساب شده و دقیق تمامی مراحل جستجو را نشان داده و توصیههایی كاربردی ارائه كرده است.
معمولاً این خلاصه هایی كه به دست مشتری میرسند بر لزوم مداومت در یك جستجوی اینترنتی پویا و به روز شده تاكید میكنند و اشاره دارند كه از لغات كلیدی و راهنما استفاده شود و از لغات یا عباراتی كه كاربردی نداشته مراجعان و جستجوگران اینترنتی را گمراه میكنند، استفاده نشود. یكی از نكاتی كه در این میان پنهان میمانند این است كه فرآیندهای پشت پرده و زمانی كه برای انجام آنها لازمست و صرف میشود، نادیده گرفته میشود.
وقتی كه یك موتور جستجو میخواهد فرآیند این طرح بازاریابی را با جستجوهای افراد در اینترنت هماهنگ و همراه كند باید مدام روندها و تعاملات دیگری را نیز برقرار كند و كلمات كلیدی، لینكها و عبارات راهنما را چك كند.
یكی از متخصصان این امر میگوید : «كسانی كه در جریان خلق این بستههای بازاریابی اینترنتی قرار ندارند و از چند و چون آن بیخبرند فكر میكنند كه كارما فقط اینست كه كلمات و عباراتی را تایپ میكنیم و آنوقت ترافیك سایت آنها به جریان میافتد.»
هر موتور جستجویی برای خودش روش شناسیهایی دارد، واژهها و شرایط مخصوص به خود دارد و پروسه ها و رویكردهای اجرایش با بقیه متفاوت است. در طی انجام تدوین یك طرح بازاریابی اینترنتی سفارشی مشتری، مسائل متعددی هست كه با آنها برخورد خواهید كرد :
▪ شما باید صرفنظر از درآمد و پتانسیل مالی مشتری سقف حداكثری برای مخارج انجام و اتمام پروژه این مشتری تعیین كنید.
▪ سیستمی كه در حال حاضر برای طراحی و تدوین سایتها از آن استفاده میكنید پس از مدتی دیگر به این حال كنونی نخواهد ماند و مطابق با تغییرات سریع دنیای اینترنت، تغییر خواهد كرد.
▪ مشتریان میپرسند كه این توصیهها و استراتژیهایی كه در سایتهای تبلیغاتی آنها وجود دارد، به چه درد میخورد و اصلاً چطور بر بالا بردن توان كسب و كارشان تاثیر میگذارد. كارمندان شما هم به سادگی میگویند كه نمیدانند. حالا سوال اینست كه اگر موتور جستجو نتواند مشتری خود را راهنمایی كند، به درد میخورد یا نه؟
▪ وقتی كه میخواهید ابزار تبلیغاتی اینترنتی بسازید، باید با توجه به نوع كسب و كار متقاضی شاخصها و نشانگرهای متعددی از موتور جستجو را بررسی و چك كنید. بعضی از آنها كارهای تكراری انجام میدهند و بعضی هم برای برقراری ارتباطات و هدایت جستجوگران موثر و مفید نیستند.
تا به حال این مشكلات و دشواریهایی از این دست، در كارهای ما اختلال ایجاد نكردهاند ولی ما به هر حال میخواهیم تمامی نیازهای مشتریان را برآورده كنیم و البته هدف ما تامین انتظاراتی واقعبینانه است كه امكان تحقق آنها وجود دارد. از این رو، باید قادر باشیم تمام تواناییهایمان را به مراجعان عرضه كنیم. ما سعی داریم برای تحقق این اهداف، تمامی فرآیندهای پشت پرده را تا حد ممكن در دست بگیریم و هزینه اضافهای را نیز برای این كار منظور میكنیم.
شاید هیچ كس مقصر نباشد؛ نه ما و نه مشتریان. این تقصیر سرعت دیوانه وار پیشرفت فن آوریهای اطلاعاتیست كه اینگونه ما را جامیگذارد. هر روز كه میگذرد بر تعداد موتورهای جستجویی كه در خدمت این متقاضیان در میآیند اضافه میشود كه هر كدام نیز طوماری از فنآوریهای گوناگون مدیریت دادهها و دریافت آگهی و پاسخگویی به آنها را به همراه میآورند و اینها از تغییر و تحولاتی خبر میدهند كه تدریجاً در حال رشدند و به تدریج بر قابلیتهای این استراتژی بازاریابی اینترنتی افزوده از مشكلات سر راه آن میكاهند. اما هیچ وقت نمیتوانیم بگوییم كه كارمان تمام شده است.

[تعداد: 7   میانگین: 5/5]