طراحی وب سایت مادر مهاجر

خانه / طراحی وب سایت / طراحی وب سایت مادر مهاجر

طراحی وب سایت مادر مهاجر

von طراحی سایت منسیکس Facebook Google+
در طراحی وب سایت, طراحی وب سایت خبری

آموزش برای مادران مهاجر  -کانادا

وب سایت مادر مهاجر توسط شرکت منسیکس طراحی گردید تا مادرانی که از ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردند بتوانند از طریق سایت به میزانی از آموزش دست یابند: از جمله روابط با همسر و فرزند، آشپزی،روانشناسی و …

وب سایت مادر مهاجر توسط شرکت منسیکس طراحی گردید تا مادرانی که از ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردند بتوانند از طریق سایت به میزانی از آموزش دست یابند: از جمله روابط با همسر و فرزند، آشپزی،روانشناسی و …

طراحی پرتال خبری
[تعداد: 6   میانگین: 5/5]