معانی پسوندهای دامنه

خانه / آموزشی / معانی پسوندهای دامنه

معانی پسوندهای دامنه

von طراحی سایت منسیکس Facebook Google+
در آموزشی

معانی پسوندهای دامنه

معانی پسوندهای دامنه ،دامنه نام ویژه ایست که برای شناسایی یک طراحی سایت کرج کاربرد دارد.هر نام دامنه از دو قسمت اصلی نام و پسوند تشكیل شده که با دات (نقطه) از یكدیگر جدا می شوند. قسمت نام که قسمت اصلی دامنه است می تواند هر نام دلخواهی باشد.قسمت دوم که پسوند دامنه است که با توجه به نوع سایت انتخاب میشود. دامنه ها زیر نظر موسسه (ICANN) صادر می شوند اما پسوندهای مختلف امکان دارد ثبت کننده های (Registrar) مختلف داشته باشند كه به عنوان نماینده عمل می کند. انتخاب پسوند برای یك دامنه الزامیست. پسوند را می توان با توجه به نوع یا محل فعالیت انتخاب کرد كه تقسیم بندی آنها را در زیر مشاهده میکنیم:

دامنه های عمومی gTLD

و دامنه های gTLD به دامنه هایی گفته میشود که به صورت عام مورد استفاده قرار می گیرند و ویژه یک کشور یا منطقه خاص جغرافیایی نمی باشند.

دامنه های کشورها ccTLD

و دامنه های ccTLD به دامنه هایی گفته میشود که به کشور یا منطقه خاصی اختصاص داده شده باشند.هر کشور یک پسوند مختص به خود دارد.

دامنه های ایران

دامنه های ایران زیر نظر سازمان ثبت دانشهای بنیادی (IRNIC) که نام دیگر آن فیزیک نظری می باشد به ثبت می رسند. بسیاری از كشورها پسوند خود را به سطوح دیگری نیز تقسیم می کنند. مثل ir كه پسوند كشور ایران است به org , net , co , id , eduu تقسیم گردیده كه بعضی از این پسوندها مخصوص فعالیتهای خاص در نظر گرفته شده اند. مثلا ac.ir. برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

معانی پسوندهای دامنه عمومی

دامنه com.

مخفف commercial مي باشد. دامين com. دارای بيشترين محبوبيت مي باشد و امكان ثبت آن برای تمامی افراد حقيقی و حقوقی امكان پذير است.

دامنه net.

مخفف network مي باشد. اين دامنه بيشتر برای سايت هايی كه در زمينه شبکه های اطلاع رسانی، شرکتهای اینترنتی فعاليت دارند كاربرد دارد.

دامنه org.

مخفف organization مي باشد. اين نوع دامنه معمولاً برای ارگان ها و سازمان هایی که معمولاً فعالیتهای تجاری (یا غیر تجاری) دارند استفاده مي شود.

دامنه biz.

مخفف Business مي باشد. اين دامنه بيشتر برای كارهای تجاری و بازرگانی استفاده می شود.

دامنه info.

مخفف Information مي باشد. دامنه info. معمولا جهت سايت های اطلاع رسانی و عمومی استفاده مي شود.

دامنه name.

این پسوند جهت اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بيشتر جهت اين كه مدير سايت اسم و فاميل خود را در دامنه قرار داده باشد استفاده میشود.

دامنه us.

مخفف United State مي باشد و مربوط به كشور آمريكا است ولی به خاطر تشابه آن با کلمه us به معنی (ما) مورد توجه قرار گرفته است.

دامنه ws

مخفف Western Samoa مي باشد و مربوط به يك جزيره در جنوب اقيانوس آرام است ولی به خاطر تشابه آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است.

دامنه tv.

مخفف Tuvalu و مربوط به جزيره Tuvalu بين هاوايي و استراليا می باشد ولی به خاطر تشابه آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبكه های تلويزيونی قرار گرفته است.

دامنه cc.

مخفف Cocos و مربوط به جزيره Cocos در اقيانوس هند است.

دامنه museum.

سايتهی دارای اين پسوند، مخصوص موزه ها می باشد.

دامنه aero.

اين پسوند مختص سايتهای مرتبط با حمل و نقل هوايی می باشد.

دامنهmil.

اين پسوند مربوط به سايتهای نظامی است.

دامنه cat.

اين پسوند برای انجمن های فرهنگی، تربيتی و زبان شناختی كتلن (Catalan) در نظر گرفته شده است.

دامنه coop.

پسوند اختصاص داده شده برای شركت های تعاونی می باشد.

jobs.

سايت های دارای اين پسوند، منبع اطلاعات انسانی برای مديران می باشند كه قصد استخدام كارمند را دارند.

mobi.

كاربرد اين پسوند براي پايگاهاي فروش و سرويس دهي محصولات موبايل مي باشد.

pro.

اين پسوند براي سايت هايي كه در حوزه اينترنتي افراد حرفه اي فعاليت مي كنند، در نظر گرفته شده است. مانند دانشمندان علم فيزيك، حسابداران، حقوق دانان و غیره

travel.

اين پسوند مختص شركت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مسافرتی مي باشد.

پسوندهای  ir

دامنه ir.

مخفف iran ميباشد. دامين ir و زير مجموعه هاي آن ، مختص كشور ايران ميباشد.

دامنه co.ir.

اين پسوند جهت شركتهاي كوچك و بزرگ استفاده ميشود. ثبت اين دامين مستلزم ارائه اساسنامه شركت و مدارك شركتي است

دامنه ac.ir.

اين پسوند كه زير مجموعه دامين ir است جهت دانشگاهها و موسسات عالي استفاده ميشود. جهت ثبت اين دامين مدارك و اسناد مربوط به موسسه مورد نياز است.

دامنه net.ir.

اين پسوند جهت موسساتی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند مجوز ISP دارند، استفاده ميشود. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام رسمی ذکر شده در مجوز باشد

دامنه org.ir.

اين پسوند برای موسسات و سازمان های غیرانتفاعی، NGOها، انجمن ها یا موسسات بین المللی و امثال آنهاست. نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی موسسه یا مخفف دقیق آن باشد.

چرخه حیات دامنه

چرخه حیات دامنه بر طبق قوانین موسسه ICANN به شرح زیر است. (دامنه های ir از این قاعده مستثنی می باشند)

آزاد (Available)

در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت، آن را به نام خود ثبت نمائید.

فعال (Active)

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید کند. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری باشد.

منقضی (Expired)

در صورتی که در دوره فعالیت دامنه، دامنه تمدید نشود، در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را مجددا تمدیدکرده و به حالت فعال بازگرداند.

دوره بازخرید (Redemption Grace Period)

پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضای دامنه، این دوره 30 روزه آغاز می شود که همانند دوره Expired دامنه غیر فعال می باشد. در این دوره تمدید دامنه تنها توسط مالک دامنه و با پرداخت مبلغ جریمه 160 دلاری مازاد بر هزینه تمدید، امکان پذیر است.

دوره حذف (Pending Deletion)

در این دوره 5 روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند. و پس از اتمام این دوره، دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

چرخه حیات دامنه های IR

آزاد (Available)

در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت، دامنه را به نام خود ثبت نمود.

فعال (Active)

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید کند. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری باشد.

منقضی (Expired)

در صورتی که در دوره فعال ، دامنه تمدید نشود، در این دوره 30 روزه دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را مجددا تمدید کرده و به حالت فعال بازگرداند.

دوره قفل (Lock)

در این دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت 300.000 ریال جریمه دامنه را تمدید کند. و پس از اتمام این دوره، دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

دامنه ها از نظر کاربردی هیچ تفاوتی با هم ندارند. اما معمولاً طراحی سایت در کرج  و دیگر شهر ها و سازمان های ارایه دهنده خدمات رایگان دارای پسوند org. و یا طراحی سایت های تجاری دارای پسوند com. هستند. پسوندهایی مانند ir. و us. نیز پسوندهای کشوری نام دارند. که برای هر کشور، منحصر به فرد هستند.معانی پسوندهای دامنه

لطفا به این نوشته امتیاز دهید
[کل: 0 میانگین: 0]