آموزش تگ a در html

خانه / آموزشی / آموزش تگ a در html

آموزش تگ a در html

آموزش تگ a در html

برای ایجاد لینک  تگ a hsjthni lda,n . a ابتدای کلمه anchor به معنای لنگر است . تگ a دارای ۴ attribute است :


Example ↓
< a href=”” name=”” mansix=””>< /a >


۱- href : مشخص می کند در صورت کلیک کردن بر روی لینک چه صفحه ای باز بشود

۲- name : برای ایجاد Bookmark است . bookmark باعث می شود که با کلیک بر روی آن به جایی از صفحه جاری و یا به محل خاصی در صفحه دیگر برویم.

۳ – title : برای ایجاد توضیحی که مانند hint ظاهر شود به کار می رود . این گزینه برای این است که کاربر قبل از کلیک بداند به کجا هدایت خواهد شد

۴- target :کاربرد target زمانی است که میخواهید صفحه ای که به آن لینک می دهید در پنجره ای جدید باز شود . بدین ترتیب باید مقدار خصیصه target را به blank_ اضافه کنید.

charset :
شیوه و متد کدینگ صفحه مقصد پیوند را مشخص می نماید
این ویژگی در هیچ یک از مرورگر های کنونی کار نمیکند و در HTML5 به کار میرود.
coords و shape :
برای ایجاد یک نقشه بکار میرود
این ویژگی تنها در مرورگر فایرفاکس و اپرا کار میکند و در html5 کاربردی ندارد.
name :
این ویژگی در html5 منسوخ شد اما هنوز در html هایی با ورژن پایین تر کاربرد مهمی دارد

hreflang :
تعیین کننده نوع زبان لینک مقصد است
rel :
مشخص کننده رابطه بین سند جاری و سند مرتبط