طراحی سایت بانک اطلاعات جامع اونت ایران

خانه / طراحی وب سایت / طراحی سایت بانک اطلاعات جامع اونت ایران

طراحی سایت بانک اطلاعات جامع اونت ایران

بانک اطلاعات جامع مشاغل – تهران

طراحی سایت بانک اطلاعات جامع اونت ایران و استاندارد شایستگی و مهارتهای شغلی توسط شرکت منسیکس انجام گردیده است. این شرکت ارائه دهنده چارچوب عملیاتی جهت استخدام، نیاز سنجی آموزشی، ارزیابی عملکرد و ارتقا متناسب با هر شغل می باشد. اونت دارای استاندارد جامع شایستگی های پایه ای، حرفه ای و رفتاری مشاغل با دستیابی به بهترین استاندارد شغلی با صرف کمترین زمان و هزینه نیز می باشد.

طراحی سایت بانک اطلاعات جامع اونت ایران و استاندارد شایستگی و مهارتهای شغلی توسط شرکت منسیکس انجام گردیده است. این شرکت ارائه دهنده چارچوب عملیاتی جهت استخدام، نیاز سنجی آموزشی، ارزیابی عملکرد و ارتقا متناسب با هر شغل می باشد. اونت دارای استاندارد جامع شایستگی های پایه ای، حرفه ای و رفتاری مشاغل با دستیابی به بهترین استاندارد شغلی با صرف کمترین زمان و هزینه نیز می باشد.

طراحی سایت بانک اطلاعات
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]