طراحی وب سایت شرکتی مرکز سنجش تراکم استخوان

خانه / طراحی وب سایت / طراحی وب سایت شرکتی مرکز سنجش تراکم استخوان

طراحی وب سایت شرکتی مرکز سنجش تراکم استخوان

مرکز سنجش تراکم استخوان -کرج چهارراه هفت تیر

مرکز سنجش تراکم استخوان کرج در سال 1379 به عنوان اولین و تنها  مرکز سنجش تراکم استخوان در کرج به همت چند تن از پزشکان فوق تخص روماتولوژی و غدد راه اندازی شد.تا به امروز 5 بار دستگاه های مرکز سنجش تراکم استخوان جهت انجام تست های معتبر تر بروز شده است.مهمترین دلیلی که مرکز سنجش تراکم استخوان کرج را نسبت به دیگر مراکز تشخیص پوکی استخوان در کشور ممتاز می نماید عبارت است از:

1-برگزاری کارگاه های آموزش تشخیص پوکی استخوان برای پزشکان

2-برگزاری دوره های متعدد آموزش بیماران

3-ارائه گزارش های فوق تخصصی در زمینه پوکی استخوان بطوریکه این گزارش ها هر 6 ماه یکبار توسط پزشکان فوق تخصص روماتولوژی همکار با مرکز ویرایش و بروز می شود

مرکز سنجش تراکم استخوان کرج در سال 1379 به عنوان اولین و تنها  مرکز سنجش تراکم استخوان در کرج به همت چند تن از پزشکان فوق تخص روماتولوژی و غدد راه اندازی شد.تا به امروز 5 بار دستگاه های مرکز سنجش تراکم استخوان جهت انجام تست های معتبر تر بروز شده است.مهمترین دلیلی که مرکز سنجش تراکم استخوان کرج را نسبت به دیگر مراکز تشخیص پوکی استخوان در کشور ممتاز می نماید عبارت است از:

1-برگزاری کارگاه های آموزش تشخیص پوکی استخوان برای پزشکان

2-برگزاری دوره های متعدد آموزش بیماران

3-ارائه گزارش های فوق تخصصی در زمینه پوکی استخوان بطوریکه این گزارش ها هر 6 ماه یکبار توسط پزشکان فوق تخصص روماتولوژی همکار با مرکز ویرایش و بروز می شود

سایت شرکتی
[تعداد: 3    میانگین: 5/5]