طراحی سایت شرکتی فالورد

خانه / طراحی وب سایت / طراحی سایت شرکتی فالورد

طراحی سایت شرکتی فالورد

رفتارنگاری و مجری طرح و پروژه‌های مختلف ژئوتکنيکی – کرج، مهرشهر

شرکت فلورد تا امروز همواره اين افتخار را داشته که مجری طرح‌های منحصر به فردی باشد، از آن جمله مي‌توان به پروژه نيروگاه سياه بيشه اشاره نمود که تکنولوژی مورد استفاده در آن توسط شرکت فلورد برای اولين باردر کشورمان ايران و بدست ايراني بهره‌برداری گرديد، همکاری نزديک اين مجموعه با دانشگاه‌های معتبر در زمينه تامين و طراحي نيازها از ديگر افتخارات شرکت فلورد مي‌باشد. همچنين با توجه به سوابق شرکت فلورد اين شرکت آمادگي ارائه خدمات رفتارنگاری بصورت آنلاین با سطوح امنيتي مختلف و با ويژگي‌های موردنياز کارفرما را در پروژه‌های مختلف ژئوتکنيکي دارد.

شرکت فلورد تا امروز همواره اين افتخار را داشته که مجری طرح‌های منحصر به فردی باشد، و با طراحی سایت بتواند آمادگي ارائه خدمات رفتارنگاری بصورت آنلاین با سطوح امنيتي مختلف و با ويژگي‌های موردنياز کارفرما را در پروژه‌های مختلف ژئوتکنيکي داشته باشد.

طراحی سایت در کرج
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]