طراحی وب سایت شمع سازی کپیتال

خانه / نمونه کارها / نمونه کار وب سایت فروشگاهی / طراحی وب سایت شمع سازی کپیتال

طراحی وب سایت شمع سازی کپیتال

وب سایت شخصی

شمع سازی  – کرج آزادگان

اگر از من عباس هدایتی پرسشی در مورد این شمع ها پرسیده شود، کامل ترین پاسخی که میتوانم بدهم این قطعه شعر است:شمع رازی پنهان نداشتجز روشناییپرند ،خیال،امیدوارم این شمع ها به دوستان جدیدم و هر آن کس که حتی نگاهی گذری به روشنایی کوچک این شمع ها می اندازد، لحظه های زیبای زندگیشان را زیباتر کمی گرم تر از قبل ثبت نماید و حتی اگر بازگشتی به خاطرات کم سو گذشته داشت کمی آن ها را روشن تر و پر نور تر بنماید.

اگر از من عباس هدایتی پرسشی در مورد این شمع ها پرسیده شود، کامل ترین پاسخی که میتوانم بدهم این قطعه شعر است:شمع رازی پنهان نداشتجز روشناییپرند ،خیال،امیدوارم این شمع ها به دوستان جدیدم و هر آن کس که حتی نگاهی گذری به روشنایی کوچک این شمع ها می اندازد، لحظه های زیبای زندگیشان را زیباتر کمی گرم تر از قبل ثبت نماید و حتی اگر بازگشتی به خاطرات کم سو گذشته داشت کمی آن ها را روشن تر و پر نور تر بنماید.