پیشنهاد ویژه دامنه

خانه / پیشنهاد ویژه دامنه
پسوندهای دامنه ی مختلفی وجود دارند که بیشتر افراد آنها را انتخاب میکنند. شرکت منسیکس تعدادی از این پسوندهای دامنه را برای  افراد به مدت محدودی با تخفیف عرضه میکند.
در جدولی که در این صفحه دیده میشود قیمت اصلی پسوندهای دامنه و پیشنهاد ویژه ی آنها که تخفیف قابل توجهی است گنجانده شده است.
شما میتوانید با توجه به کسب و کار خود پسوند دامنه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

قیمت پسوندهای دامنه طبق نرخ ارز محاسبه میشود که قیمت فعلی در پایان دی(۹۵/۱۰/۲۰) ماه تعیین شده است.

برای اطلاع از قیمت متغیر پسوند دامنه ها و هماهنگی برای ثبت آنها با شماره های ۰۲۶۳۲۵۲۳۸۷۹ و ۰۲۶۳۲۵۲۳۸۹۱ تماس حاصل فرمایید.

شما میتوانید برای ثبت پسوند دامنه خود  و آگاهی از موجودی پسوند دامنه به قسمت موجودی پسوند دامنه مراجعه کنید.
قیمت ثبت با تخفیف (تومان)  قیمت تمدید (تومان) قیمت ثبت با تخفیف (تومان) قیمت تمدید (تومان)
.info ۱۰,۶۱۱ ۴۲,۸۰۰ .black ۵۴,۳۴۷ ۱۶۹,۵۰۰
.blue ۱۶,۹۳۷ ۵۷,۲۰۰ .news ۳۹,۹۷۰ ۸۴,۹۰۰
.online ۱۱,۴۷۳ ۱۴۱,۵۰۰ .press ۲۵,۸۵۱ ۲۷۷,۵۰۰
.red ۱۶,۹۳۷ ۵۶,۴۰۰ .social ۵۱,۴۷۲ ۱۱۰,۴۰۰
.site ۵,۷۲۲ ۱۱۰,۴۰۰ .space ۲,۵۵۹ ۳۳,۹۰۰
.tech ۱۱,۴۷۳ ۱۹۵,۶۰۰ .website ۲,۵۵۹ ۸۴,۸۰۰
.date ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰ .download ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰
.trade ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰ .webcam ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰
.ski ۵۴,۳۴۷ ۱۵۷,۸۰۰ .review ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰
.loan ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰ .faith ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰
.de ۱۵,۲۹۸ ۱۹,۹۰۰ .accountant ۷,۱۶۰ ۱۱۰,۴۰۰
.store ۲۵,۸۵۱ ۲۱۹,۶۰۰ .cloud ۲۸,۴۶۸ ۲۸,۱۰۰
.bid ۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۰۰ .ch ۳۰,۳۳۷ ۴۱,۴۰۰
.cricket ۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۰۰ .eu ۱۱,۳۰۱ ۲۵,۶۰۰
.kim ۱۶,۹۳۷ ۵۷,۲۰۰ .li ۳۰,۳۳۷ ۴۱,۴۰۰
.men ۷,۱۶۰ ۱۷,۲۰۰ .mobi ۱۶,۹۳۷ ۳۳,۱۰۰
.party ۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۰۰ .pet ۱۶,۹۳۷ ۵۷,۲۰۰
.pink ۱۶,۹۳۷ ۵۷,۲۰۰ .pro ۱۶,۹۳۷ ۵۷,۴۰۰
.pw ۲,۲۷۲ ۳۴,۵۰۰ .racing ۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۰۰
.reviews ۳۹,۹۷۰ ۸۶,۱۰۰ .sc ۱۴۳,۴۸۸ ۴۳۱,۳۰۰
.science ۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۰۰ .win ۷,۱۶۰ ۱۱۲,۰۰۰